ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ‘ਕੈਫੇ ਪੰਜਾਬੀ’।

Facebook Comments