• 1:11 pm
Go Back
Halal Meat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ‘ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਮੀਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ‘ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਹੈ ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
Halal Meat
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆਨ ਮੀਟ ( NRCM ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ‘ਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ।
Halal Meat
NRCM ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ , ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੋ ਭੇਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੇਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਭੇਡ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
Halal Meat
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਭੇਡ ਜੋ ਕਿ ਹਲਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭੇਡ ਦੇ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਮੀਟ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈ।
Halal Meat
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੇਂਸ ਜੇਲ ਇਲੇਕਟਰੋਫਾਰੇਸਿਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟ ਦੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Facebook Comments
Facebook Comment